Flower Food : Healthy Snack ความอร่อยที่มาพร้อมสุขภาพ
ห้างหุ้นส่วน จำกัด ฟลาวเวอร์ฟูด ถือกำเนิดขึ้นในฐานะผู้ผลิตและจำหน่าย
เมล็ดทานตะวันและธัญพืชกะเทาะเปลือกตรา “ดอกไม้” ผู้บุกเบิกตลาด
อาหารว่างเพื่อสุขภาพที่เปลี่ยนรูปโฉมของอาหารว่างในรูปแบบเดิม
ให้กลายเป็น Superfood เพื่อให้ผู้บริโภคได้อร่อยและสุขภาพดีในทุกคำ

ฟลาวเวอร์ฟูด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 ภายใต้การนำของ
คุณ ประดิษฐ์ พีระมาน นักวิชาการเกษตรผู้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและ
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรพร้อมสร้างสรรค์อาหารที่ครบถ้วน
ด้วยคุณประโยชน์และรสชาติจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เมล็ดทานตะวัน
และธัญพืชกะเทาะเปลือกตรา “ดอกไม้” ขึ้นและได้ทำการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

Flower Food เราคัดสรรอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีต่อร่างกาย

  • สินค้าทุกตัวคือ 100% Natural
  • เป็นธัญพืชเพื่อสุขภาพ (Healthy Snack)
  • คืนคุณค่าให้สังคมและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีในการทำธุรกิจ Flower Food ยึดมั่นในเรื่องความซื่อสัตย์และจริงใจที่จะร่วมกันกับลูกค้า พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านรูปแบบ รสชาติ และคุณสมบัติตามความต้องการของลูกค้าตลอดจนกลุ่มผู้บริโภค

เพื่อส่งมอบความอร่อยและคุณค่าทางโภชนาการให้ผู้คนได้มากที่สุดห้องวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Flower Food จึงดำเนินการวิจัยต่างๆเกี่ยวกับธัญพืชทั้งในด้านการเก็บรักษาสารอาหาร เนื้อสัมผัสสี ความเข้ากันของอาหารตลอดจนรสชาติและกลิ่น เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริงภายใต้ภารกิจ “อาหารเพื่อสุขภาพวัฒนะ” Flower Food พร้อมด้วยทีมวิจัยของเราได้ทุ่มเทศักยภาพในการวิจัยองค์ประกอบและสารอาหารที่มีอยู่ในธัญพืชแต่ละชนิดพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถคคุณค่าของสารอาหารพร้อมให้สารอาหารเหล่านั้นดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของผู้บริโภคได้ดีที่สุดเพราะเราไม่ได้ต้องการสร้างแค่อาหารว่างแต่เรายังต้องการสร้างความอร่อยและสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้คน

ผลจากความมุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนาองค์กรและ
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์
ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าตลอดจนผู้บริโภคได้สะท้อน
กลับมาในรูปแบบของความสำเร็จรางวัลและ
มาตรฐานต่างๆ จากหลากหลายสถาบันทั่วโลก