DELICIOUSNESS

that come along with

HEALTH

ฟลาวเวอร์ฟูด คือผู้ผลิตสินค้าเมล็ดทานตะวันกะเทาะเปลือกซองสีขาวที่มีรูปดอกไม้กับแถบสายรุ้ง จากซองแรกของเราจนถึงตอนนี้ ฟลาวเวอร์ฟูด เติบโตขึ้น มีสินค้าในกลุ่มทานตะวันหลายรส หลายแบบและยังเพิ่มเมล็ดธัญพืช ถั่วต่างๆ อีกมากมายสินค้าทุกรายการของฟลาวเวอร์ฟูดได้รับการพัฒนาขึ้นจากแนวความคิด “อาหารเพื่อสุขภาพ” นั่นคือทานแล้วต้องดีต่อสุขภาพ เราต้องการผลิตสินค้าอาหารธรรมชาติปรุงแต่งน้อยที่สุดและไม่มีสารเคมีหรือสารกันบูด กันเสียใดๆ

เพื่อส่งมอบความอร่อยและคุณค่าทางโภชนาการให้ผู้คนได้มากที่สุด ห้องวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Flower Food จึงดำเนินการวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับธัญพืชทั้งในด้านการเก็บรักษาสารอาหาร เนื้อสัมผัส สี ความเข้ากันของ อาหาร ตลอดจนรสชาติและกลิ่น เพื่อใหได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเพื่อผู้บริโภคอย่างแท้จริงภายใต้ภารกิจ  “อาหารเพื่อสุขภาพวัฒนะ”

บริการรับผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานการผลิตในระดับสากล ครบถ้วนด้วยการบริการที่ดูแลตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต จนถึงการจัดส่ง อย่างครบวงจร

เราร่วมพัฒนา วิจัย และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่เคียงข้างลูกค้า เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและความโดดเด่น สร้างเอกลักษณ์เฉพาะในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

CORPORATE

ACTIVITIES

ย้อนไปเมื่อ 30 ปีก่อน คนไทยยังไม่รู้จักการกินเมล็ดทานตะวัน แต่
ฟลาวเวอร์ฟูดเป็นแบรนด์แรกในประเทศไทยที่แนะนำเมล็ดทานตะวัน
ที่อบและกะเทาะเปลือกเข้าสู่ตลาดเพราะเล็งเห็นถึงคุณค่าโภชนาการ
ระดับ Superfood ในเมล็ดทานตะวันธัญพืชอบเมล็ดเล็กๆ ทุกวันนี้
คนไทยคุ้นเคยกับซองสีขาว แถบสามสีและรูปดอกทานตะวันกันดี
หยิบได้ทันทีโดยไม่ต้องจำชื่อแบรนด์ซึ่ง “ฟลาวเวอร์ฟูด” ภาคภูมิใจ
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวัฒนธรรมการกินของทานเล่น
เพื่อสุขภาพของคนไทย

FARM

Flower Food มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ภาคเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม บนฐานการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนทั้ง 17 ข้อหรือ Sustainable Development Goals (SDGs)