Flower Food ยึดมั่นในเรื่องความซื่อสัตย์และจริงใจที่จะร่วมกันกับลูกค้า พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านรูปแบบ รสชาติและคุณสมบัติรวมถึง
การบริการของเราให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าตลอดจนกลุ่มผู้บริโภคอยู่เสมอ

Original Equipment

Manufacturer Services

 

บริการรับผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานการผลิตในระดับสากล
ครบถ้วนด้วยการบริการ
ที่ดูแลตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์
การผลิต จนถึงการจัดส่ง อย่างครบวงจร

Original Design

Manufacturer Services

 

ร่วมพัฒนา วิจัย และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่เคียงข้างลูกค้า
เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและความโดดเด่น
สร้างเอกลักษณ์เฉพาะในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ