เมล็ดฟักทองอบเกลือ

: 25 กรัม

เมล็ดฟักทองและอัลมอนด์อบเกลือ

: 25 กรัม

เมล็ดฟักทองอบน้ำผึ้ง

: 25 กรัม

เมล็ดฟักทองแผ่นผสมน้ำผึ้ง

: 30 กรัม 

เมล็ดฟักทองแผ่น

: 40 กรัม

เมล็ดฟักทองอบไม่ใส่เกลือ

: 60 กรัม

เมล็ดฟักทองและอัลมอนด์อบ
ไม่ใส่เกลือ

: 180 กรัม 

เมล็ดฟักทองอบไม่ใส่เกลือ

: 200 กรัม

ลำดับ รายการสินค้า Net Weight (g) Unit / Carton Unit
1 เมล็ดฟักทองอบเกลือ 25 100 Piece
2 เมล็ดฟักทองและอัลมอนด์อบเกลือ 25 50 Piece
3 เมล็ดฟักทองอบน้ำผึ้ง 25 50 Piece
4 เมล็ดฟักทองแผ่นผสมน้ำผึ้ง 30 50 Piece
5 เมล็ดฟักทองแผ่น 40 50 Piece
6 เมล็ดฟักทองอบไม่ใส่เกลือ 60 50 Piece
7 เมล็ดฟักทองและอัลมอนด์อบไม่ใส่เกลือ 180 12 Bag
8 เมล็ดฟักทองอบไม่ใส่เกลือ 200 12 Bag
9 เมล็ดฟักทองเกรด SA 1,000 5 Bag
10 เมล็ดฟักทองเกรด BA 1,000 5 Bag
11 เมล็ดฟักทองเกรด CA 1,000 5 Bag
12 เมล็ดฟักทองสับ 1,000 5 Bag
13 เมล็ดฟักทองอบบด 1,000 10 Bag
* จำนวนสินค้าข้างต้นเป็นจำนวนสำหรับค้าส่ง สนใจซื้อปลีกได้ที่  Line : @flowerfood

ฟลาวเวอร์ฟูด  เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณ  เพลิดเพลินกับรสชาติและคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพของคุณ

Sunflower Kernels   /   Pumpkin Kernels   /   Watermelon Kernels   /   Almond   /   Sesame   /   Cocoa   /   Cashew Nuts   /   Nuts   /   Natura   /   Others