พีแคนอบเกลือ

: 20 กรัม

ถั่วลิสงอบเกลือ

: 42 กรัม

นัทแอนด์ทรอปิคัลฟรุ๊ต

: 180 กรัม

พีแคนอบไม่ใส่เกลือ

: 200 กรัม 

แมคคาดาเมียอบไม่ใส่เกลือ

: 200 กรัม

ลำดับ รายการสินค้า Net Weight (g) Unit / Carton Unit
1 พีแคนอบเกลือ 20 50 Piece
2 ถั่วลิสงอบเกลือ 42 50 Piece
3 พีแคนอบเกลือ 140 12 Bag
4 นัทแอนด์ทรอปิคัลฟรุ๊ต 180 12 Bag
5 ถั่วลิสงอบไม่ใส่เกลือ 200 12 Bag
6 พีแคนอบไม่ใส่เกลือ 200 12 Bag
7 แมคคาดาเมียอบไม่ใส่เกลือ 200 12 Bag
8 พีแคน 1,000 5 Bag
9 แมคคาเดเมีย 1,000 5 Bag
10 ถั่วลิสงลอกเยื่อ 1,000 5 Bag
11 ถั่วลิสงลอกเยื่ออบบด 1,000 10 Bag
* จำนวนสินค้าข้างต้นเป็นจำนวนสำหรับค้าส่ง สนใจซื้อปลีกได้ที่  Line : @flowerfood

ฟลาวเวอร์ฟูด  เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณ  เพลิดเพลินกับรสชาติและคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพของคุณ

Sunflower Kernels   /   Pumpkin Kernels   /   Watermelon Kernels   /   Almond   /   Sesame   /   Cocoa   /   Cashew Nuts   /   Nuts   /   Natura   /   Others